Detotaalinstallateurvoorderegio'sRijnmond,Haaglanden,WestlandenHoekvanHolland

Legionella beheersing

Legionella beheersing

De afgelopen jaren heeft de Tournier Installatie Groep veel Legionella preventie en bestrijdings werkzaamheden uitgevoerd.

Legionella pneumophila is een bacterie uit het genus Legionella die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. De ziekte kan ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen, bijvoorbeeld in een douche of via een sproei-installatie. De bacterie kan in alle sanitaire installaties voorkomen. Daarom is een goede installatie met het juist materiaal van groot belang. Koper is daarvoor een mogelijkheid.

Om Legionella te voorkomen kunnen wij een preventie plan maken. Hierin wordt een risico analyse opgenomen. Daarnaast zal er een verbeter en beheersplan worden gemaakt. Preventief zullen wij regelmatig de water installatie controleren en bij constatering direct actie ondernemen.

Mocht het zo zijn dat er in een installatie bij periodieke controle of per toeval de legionella bacterie wordt geconstateerd dan kunnen wij deze bestrijden. Er zijn drie varianten mogelijk bij de bestrijding. Op de eerste plaats is er een relatief nieuw desinfect, Chloordioxide. Daarnaast is het mogelijk om met een speciale UV middendruk techniek d.m.v. een breed spectrum te bestrijden. Ten slotte kan de bacterie gedood worden met Ozon. Dit wordt in gasvorm in de water installatie gebracht. Afhankelijk van de ernst en omvang van de situatie kan een van deze technieken toegepast worden. Hierin kunnen wij u uiteraard voorzien van een gedegen advies.