Detotaalinstallateurvoorderegio'sRijnmond,Haaglanden,WestlandenHoekvanHolland

Camerainspectie

Camerainspectie

De Tournier Installatie Groep beschikt over een infraroodcamera die speciaal ontwikkeld is voor inspecties van rioleringen. De camera, ook wel 'snake' genoemd, is mobiel en secuur. Op locatie kunnen wij tot 100 meter in het riool net om te kijken waar mogelijke problemen, knelpunten, verzakkingen, verstoppingen of beschadigingen zich bevinden. Met een preventieve inspectie of een inspectie bij aanvang van de werkzaamheden kan vaak kostbare tijd bespaard worden. Wanneer duidelijk is waar het probleem zich bevindt hoeft immers niet het gehele riool opgegraven te worden...

Het is ook mogelijk om het rioolnet op bijvoorbeeld het binnenterrein van een bedrijf in kaart te brengen. Dit kan van pas komen bij toekomstige (graaf/sloop) werkzaamheden en storingen. Voor meer informatie of een vrijblijvend advies kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.