Detotaalinstallateurvoorderegio'sRijnmond,Haaglanden,WestlandenHoekvanHolland

Leerbedrijf

De Tournier Installatie Groep is door het Ministerie van OCenW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Vereniging COLO op 1 december 2000 officieel erkend als leerbedrijf. Stichting Kenteq, kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor techniek, heeft de Tournier Installatie Groep goedgekeurd volgens de kwaliteitscriteria zoals bedoeld in artikel 7.2.10 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en in artikel 2 en 3 van de Gezamenlijke afspraken leertrajecten VMBO.

Deze erkenning houdt in dat het bedrijf een officieel leerbedrijf is dat zowel leerling monteurs als monteurs intern mag scholen. De erkenning is verleend voor de volgende (deel)kwalificaties:

Erkenningen BBL

10531Servicemonteur installatietechniek

10534Onderhoudsmonteur installatietechniek

10538Montageassistent installatietechniek

10541Installatiemonteur woningbouw

10542Installatiemonteur specialistische dakbedekkingen

10551Assistent installatiemonteur verwarmingstechniek

10553Assistent installatiemonteur dakbedekkingstechniek

90440Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent uitstroom techniek

94270Installeren

94272Installeren uitstroom monteur werktuigkundige installaties

94280Installeren

94282Installeren uitstroom Eerste monteur werktuigkundige installaties

94283Installeren uitstroom Eerste monteur dak

94320Service apparatuur en installaties

94323Service apparatuur en installaties uitstroom Servicemonteur installatietechniek

Erkenningen BOL

10538Montageassistent installatietechniek

10551Assistent installatiemonteur verwarmingstechniek

10553Assistent installatiemonteur dakbedekkingstechniek

De erkenning als leerbedrijf van de Tournier Installatie Groep is bij het Ministerie van OCenW geregistreerd onder nummer 02PR3045RD0001501.