Detotaalinstallateurvoorderegio'sRijnmond,Haaglanden,WestlandenHoekvanHolland

Ammunitiehaven Den Haag

Ammunitiehaven Den Haag

Vervangen van oude Muck riolen onder de woningen van het gehele complex. De totale lengte bedraagt ca. 300 strekkende meter. De werkzaamheden worden uitgevoerd in leegstaande en verhuurde ruimtes zoals bij Sportschool Shape de tandartsenpraktijk, het beweeg centrum en het poolcentrum. Nadat de werkzaamheden in de eerste fase naar tevredenheid zijn uitgevoerd is er door de opdrachtgever een vervolg gegeven aan het project in samenwerking met de Tournier Installatie Groep.